آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

وکیل آباد
عبادی (خواجه ربیع)
وکیل آباد
نواب صفوی (پایین خیابان)
خیابان امام خمینی
فدائیان اسلام (نخریسی)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
بلوار شریعتی
هفده شهریور