آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

میرزای شیرازی
فلسطین (ملک آباد)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
مدرس (چهارطبقه)