آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

بزرگراه غدیر
جاده کلات
خیابان امام خمینی
مدرس (چهارطبقه)
فرامرز عباسی
خیابان امام رضا (خیابان تهران)