آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

میدان آزادی (دروازه شیراز)
دقیقی (محتشم کاشانی)
دقیقی (محتشم کاشانی)
چهارباغ بالا
میدان آزادی (دروازه شیراز)
امیر آباد (کارگر شمالی)