آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

جاده کلات
میدان جمهوری (دروازه تهران)
تهران نو
چهارباغ خواجو
دولت آباد
شهرک امیرکبیر
جاده مخصوص کرج
جاده قدیم کرج
یوسف آباد
سهروردی
بلوار فردوسی
خواجه ربیع
خواجه ربیع
شهرک ولی عصر
شهرک ولی عصر
رسالت