آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

جاده مخصوص کرج
قزوین
جاده قدیم کرج
جاده مخصوص کرج
بلوار آزادی
خیابان امام خمینی
تخت فولاد
مارنان
بید آباد
بید آباد
گلبهار
یزد آباد
بید آباد
شهرک امیرکبیر
بلوار آزادی
امام خمینی