آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

سعادت آباد
میدان آزادی (دروازه شیراز)
خیابان امام خمینی
خیابان امام خمینی
دانشگاه
شیرازی (بالا خیابان)
پاسداران
خیابان امام خمینی
پاسداران