با ما همراه باشید در تلگرام

بلوار آزادی
بلوار توس
عبادی (خواجه ربیع)
خیابان امام خمینی
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
عبادی (خواجه ربیع)
فدائیان اسلام (نخریسی)
خیابان امام خمینی