با ما همراه باشید در تلگرام

بلوار آزادی
بلوار توس
جلال آل احمد (ایرج میرزا)
خیابان امام خمینی
فدائیان اسلام (نخریسی)
عبادی (خواجه ربیع)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
خیابان امام خمینی