با ما همراه باشید در تلگرام

کوی شهید کشوری
پروین
هفتون
زینبیه
تهرانپارس
پل تمدن
خلیج فارس
کارون
جمهوری
جمهوری
امام خمینی
دشت چنار
برازنده
شمس آباد
شهرک گلستان (راه آهن)
دهکده المپیک
امام خمینی
جانباز
توانیر
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
خواجه ربیع
بلوار آزادی
بلوار آزادی
جاده سیمان
بزرگراه میثاق (هاشمی رفسنجانی)
بلوار آزادی
بلوار آزادی
بلوار آزادی
سعادت آباد
جاده مخصوص کرج
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
بلوار آزادی
بلوار آزادی
گلشهر (آوینی)