با ما همراه باشید در تلگرام

جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
تهرانپارس
پل تمدن
یافت آباد
جاده قدیم کرج
تهرانسر
تهرانسر
مهرآباد
جاده قدیم کرج
قدس
امام خمینی
امام خمینی
جاده مخصوص کرج
جاده مخصوص کرج
تهرانپارس
تهرانپارس
کرونی
دشت چنار
ینگی اسپیران
میدان استقلال
دولت آباد
دولت آباد
حکیمیه
جاده سیمان
گلشهر (آوینی)