با ما همراه باشید در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

بلوار و جاده سرخس (شهید عباس پور)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
عبادی (خواجه ربیع)
شیرازی (بالا خیابان)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)