با ما همراه باشید در تلگرام

حسین آباد
گیرآباد
شهیش آباد
خیابان بعثت
زینبیه
تهرانسر
مجیدیه
بلوار آزادی
بلوار توس
عبادی (خواجه ربیع)
خیابان امام خمینی
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)