آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

هفده شهریور
نیروی هوایی
میدان امام حسین
امام خمینی
رباط
شهرک امیرکبیر
خیابان بهار
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
عبادی (خواجه ربیع)