با ما همراه باشید در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

بابوکان
جاده مخصوص کرج
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
تهرانپارس
امیر آباد (کارگر شمالی)