با ما همراه باشید در تلگرام

کارگر جنوبی
بزرگراه آزادگان
شهرک محلاتی
جاده قدیم کرج
نظام آباد
امیر آباد (کارگر شمالی)
جاده مخصوص کرج
جاده مخصوص کرج
پاسداران
طالقانی (تخت جمشید)
امیر آباد (کارگر شمالی)
خانی آبادنو
بازار بزرگ تهران