با ما همراه باشید در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

ورزشگاه آزادی
شیخ روزبهان
امیرخیز
ملک شهر
وکیل آباد
عبادی (خواجه ربیع)
وکیل آباد
نواب صفوی (پایین خیابان)
خیابان امام خمینی
فدائیان اسلام (نخریسی)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
بلوار شریعتی
هفده شهریور
کارگر جنوبی
بزرگراه آزادگان
شهرک محلاتی
جاده قدیم کرج
نظام آباد
امیر آباد (کارگر شمالی)