با ما همراه باشید در تلگرام

شهرک ابوذر
عباس آباد
عباس آباد
شاهزید
عسگریه
امام خمینی
پل تمدن
میدان شهدا
عاشق آباد
امام خمینی
امام خمینی
شهرک امیرکبیر
شهرک امیرکبیر
وکیل آباد
آموزگار
بزرگراه میثاق (هاشمی رفسنجانی)
فلاحی
امامیه
فلاحی
نارمک
بلوار توس
پایداری