با ما همراه باشید در تلگرام

میدان امام حسین
نیروی هوایی
شهرک اکباتان
شهرک گلستان (راه آهن)
امیر آباد (کارگر شمالی)
خیابان بهار
عبادی (خواجه ربیع)
میدان بار رضوی