با ما همراه باشید در تلگرام

خیابان امام خمینی
خیابان امام خمینی
دانشگاه
نواب صفوی (پایین خیابان)
شیرازی (بالا خیابان)
پاسداران
خیابان امام خمینی
پاسداران
دارایی
سعادت آباد
حکیم نظامی
حکیم نظامی
چهارباغ بالا
چهارباغ بالا
دروازه دولت
عفیف آباد
معالی آباد