با ما همراه باشید در تلگرام

مهرآباد
انقلاب
توانیر
دامپزشکی
بهارستان
جاده مخصوص کرج
کشاورز
مطهری
انقلاب
سید خندان
سرخه حصار
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
ابن سینا
خیابان بهار
جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
گلشهر (آوینی)
فدائیان اسلام (نخریسی)
تقی آباد
خیابان بهار
خیابان امام خمینی
کوهسنگی
کوهسنگی
وکیل آباد
احمدآباد
خیابان امام خمینی
عبادی (خواجه ربیع)