آخرین اخبار اولین کیوسک در تلگرام
شما می توانید جزء کسب و کارهای اول این دسته باشید و از امتیازات در نظر گرفته شده برای 100 آگهی اول این دسته که به زودی اعلام می شود بهره‌مند شوید.

وکیل آباد
میدان جمهوری (دروازه تهران)
میدان آزادی (دروازه شیراز)
ناربند
کشاورز
امیر آباد (کارگر شمالی)
خیابان امام خمینی
بلوار فردوسی
خیام