با ما همراه باشید در تلگرام

میدان آزادی (دروازه شیراز)
امیر آباد (کارگر شمالی)