با ما همراه باشید در تلگرام

خلیج فارس
یافت آباد
تهرانسر
تهرانسر
تهرانسر
جاده مخصوص کرج
مجیدیه
بزرگراه میثاق (هاشمی رفسنجانی)
بلوار آزادی
بلوار آزادی
بلوار آزادی