با ما همراه باشید در تلگرام

تهرانپارس
بزرگراه فجر
سازمان آب (صادقی)
عبدالمطلب
امام هادی
بلوار شریعتی
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
جلال آل احمد (ایرج میرزا)
بلوار فردوسی
خیابان امام خمینی
سرافرازان
خیابان امام خمینی
شهید رستمی