با ما همراه باشید در تلگرام

مرداویچ
جاده سیمان
شهرک الهیه
شهرک الهیه
نورباران
بهاران
نواب صفوی (پایین خیابان)
بلوار توس
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
فکوری
جاده سیمان
شهداء
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
جانباز
صیاد شیرازی
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
امامیه
جاده سیمان
مصلی
بلوار شیرودی
کامیاب
خسروی
فلاحی
خواجه ربیع
رسالت
رسالت
خواجه ربیع
وکیل آباد
بلوار توس
وکیل آباد
ابوطالب
پیروزی
صیاد شیرازی
طلاب
فلاحی
جاده سیمان
احمدآباد