با ما همراه باشید در تلگرام

خلیج فارس
یافت آباد
تهرانسر
تهرانسر
تهرانسر
خیابان بعثت
جاده مخصوص کرج
مجیدیه
پاسداران
بزرگراه میثاق (هاشمی رفسنجانی)
بلوار آزادی
بلوار آزادی
بلوار آزادی
بلوار آزادی