با ما همراه باشید در تلگرام

بلوار کشاورز
بیشه حبیب
رکن الدوله
کارون
خوراسگان
خوراسگان
تالار
ورزشگاه آزادی
قائم مقام فراهانی
جاده مخصوص کرج
خمینی شهر
نازی آباد
شهرک ولیعصر
نازی آباد
خلیج فارس
یافت آباد
ابوذر
دوشان تپه
دوشان تپه