با ما همراه باشید در تلگرام

تخت فولاد
مارنان
بید آباد
بید آباد
گلبهار
یزد آباد
بید آباد
شهرک امیرکبیر
بلوار آزادی
قزوین
امام خمینی
رهنان
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
پل تمدن
بابوکان
یافت آباد
یافت آباد
جاده قدیم کرج
خلیج فارس
مهرآباد
مهرآباد
یافت آباد
شهرک محلاتی
منطقه22
منطقه22
تهرانسر
تهرانسر
تهرانسر
تهرانسر
جاده مخصوص کرج