با ما همراه باشید در تلگرام

حسین آباد
گیرآباد
شهیش آباد
شهرک ولیعصر
میدان شهدا
خیابان بعثت
دوشان تپه
دوشان تپه
زینبیه
تهرانسر
مجیدیه
سهل آباد
بلوار آزادی
بلوار توس
خیابان بهار
عبادی (خواجه ربیع)
میدان بار رضوی
کوشش (گاراژدارها)
خیابان امام خمینی
بلوار توس
بلوار فردوسی