با ما همراه باشید در تلگرام

چهارباغ خواجو
خوراسگان
تهرانپارس
پاسداران
یافت آباد
شهرک محلاتی
پیروزی
امام خمینی
بلوار فردوس
تهرانپارس
شهرک گلستان (راه آهن)
سید خندان
ملک شهر
مهرآباد
جاده سیمان
میرداماد
بزرگراه میثاق (هاشمی رفسنجانی)