با ما همراه باشید در تلگرام

بلوار کوهک
میدان شهدا
آزادی
بلوار فردوس
شهرک گلستان (راه آهن)
شمس آباد
ولیعصر
شهرک غرب
بلوار دانشگاه
جاده کلات