با ما همراه باشید در تلگرام

عبادی (خواجه ربیع)
بزرگراه چراغچی
شهرک امید
هفده شهریور
سجاد
سازمان آب (صادقی)
جاده کلات
شهرک ابوذر
شهرک ولی عصر
شهرک ولی عصر
شهرک ولی عصر
امام خمینی
بزرگراه چراغچی
شهرک ولی عصر
بلوار کشاورز
شهرک عدالت
شهرک نواب صفوی
پاسداران
شهرک غرب
شهرک غرب